Site İçi Arama
Bizi Takip Edin!

Basın Açıklamaları

23 Mart 2015

23 Mart 2015

23 Mart 2015

KAMUOYUNUN DİKKATİNE,

21 Mart 2015 Günü Başbakan, Başdanışmanı aracılığıyla kurumumuzunda dâhil olduğu bazı Alevi örgütlerini, Alevilerin sorunlarını konuşmak üzere Dolmabahçe Sarayı’nda “yemekli” bir toplantıya davet etti.

2009 yılında AKP hükümeti tarafından Alevilerin sorunlarını konuşmak ve çözmek üzere “Alevi Çalıştayları” başlatılmıştı. Cumhuriyet hükümetleri tarafından ilk kez AKP hükümetince ele alınış biçimlerine ve geliştirilen söylemler bütününe ilişkin bütün itirazlarımız saklı kalmak üzere; sorunların çözümü yolunda adım atılması yönünde bir irade ve isteklik ortaya konulmuş durumdaydı. Biz de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı olarak; bu irade ve isteklilik karşısında hükümete karşı bütün ön yargılarımıza rağmen; bizzat hükümetin düzenlemiş olduğu bu çalıştaya “Değerlendirme ve Öneri Raporu” adı altında hükümetin temsilcisi Sayın Faruk Çelik’e bir rapor sunduk.

Sunmuş olduğumuz rapordan sonra hükümetin, Alevilerin sorunlarına yönelik ciddi adımlar atacağı yönünde kamuoyunda bir beklenti oluşmuştu. Ama ne yazık ki sunduğumuz raporun ne kadar tersi işler ve atılımlar varsa hükümet tarafından gerçekleştirildi. Örneğin zorunlu din dersleri bir iken üç tane daha din dersi müfredata alındı, cami-cemevi projesi Ankara’nın göbeğinde hayata geçirildi, İmam Hatip Liseleri kapatılmasını talep etmişken yine hükümet eliyle özel bir kanun çerçevesinde Alevi İmam Hatip lisesinin temeli atıldı.

Alevilerin sorunlarının yemek masalarında çözülemeyeceğini defalarca beyan etmemize rağmen ne yazık ki son zamanlarda, Alevi örgütlerinin bir kısmı da dâhil olmak üzere yemek masası etrafında çözüm yolları aramaktadır. Bu tarz yemekli toplantılarda çözüm arayan Alevi örgütlerinin temsilcilerinin sanırız bu yemeğe katılmalarının gerekçesi; bir hafta önce hükümet tarafından büyük bir törenle temeli atılan Alevi İmam Hatip Lisesinden hemen sonra, hükümete “şükranlarını” sunmaktır. Böylesi bir yemeğe katılmayı ve bu yemekten sonra örgütlerinin Alevilerin sorunlarının siyaset kurumları tarafından çözüleceği tespiti ile görüşlerini kamuoyu ile paylaşanların ya siyaset bilmediklerinden ya da şimdiye kadar söyledikleri söylemlerin yanlış olduğunu ve yeni bir siyasi dil oluşturacakları beyanını olarak ortaya koymuşlardır. Elbette ki Alevilerin sorunlarının bir müzakere kültürü ile çözüleceği aşikârdır. Ancak 13 yıldır hükümetin farklı bölümlerinde görev alan ve en sonunda Başbakan olan Sayın Davutoğlu’na bir yemek masasında “sorun” anlatmanın; anlatılan bu sorunlardan, o yemek masasında veya sonrasında nasıl bir çözüm umudu beklentisi “yaratıldığının” sorulması gerekmektedir.

Bir kez daha kamuoyu ile paylaşmak isteriz ki: Sorunun, Aleviliğin kendisi ve Alevilerden kaynaklı olmadığı; sorunun; sorunu bir “müzakere kültürü” çerçevesinde siyaseten, fikren ve fiilen çözmek yerine; bir yemek masası etrafında gövde gösterisi yaparak ve tek bir kare fotoğrafın içinde yer alarak çözüleceğinden medet uman; üstelik buna inanan, inandığını bu şekilde pervasızca ortaya koymaya çalışan Alevi örgüt yöneticileri ve hükümet temsilcileri olduğu bir gerçektir.

Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.

HACI BEKTAŞ VELİ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI
YÖNETİM KURULU