Site İçi Arama
Bizi Takip Edin!

Haberler

20 EKİM 2018 AMASYA'DAKİ ALEVİ KURUMLARININ SONUÇ BİLDİRGESİ

20 EKİM 2018 AMASYA'DAKİ ALEVİ KURUMLARININ SONUÇ BİLDİRGESİ

SONUÇ BİLDİRGESİ

               

                Amasya’da erenler meydanında, Hamdullah pirimizin divanında aşağıda isimleri yazılı kurum temsilcileri olarak toplanmış bulunuyoruz.   Bugün burada bir yanda Alevi kurumlarının temsilcileri var, diğer tarafta Aleviliği ve Alevileri Alevilere rağmen konuşanlar, Alevilerin demokratik, inançsal hak, taleplerini görmezden gelerek konuşanlar, Alevileri yok sayanlar var. Hamdullah Çelebi’ye yaptıkları gibi hala bize tövbe ettirmeye çalışıyorlar.  O günde bu günde hala bizi din dışı sayıyorlar.

                Alevilerin yaşamına geriye doğru baktığımızda hiçbir dönemde kolay olmamıştır.  Bizlere yolun yüklediği görev, daha örgütlü kurumlar, bireyler arası iletişimi sıklaştırarak sorun, sıkıntı, problemleri kısa sürede bertaraf etmek olacaktır.

                Yüzyıllardır Anadolu’nun bağrında Yol uluları tarafından yoğrulmuş,  Hünkâr Hacı Bektaş döneminde ocaklar yeniden tüttürülerek Hindistan kadar dervişler gönderilmiş o dönemde bölgemizde fazlası ile nasibini almıştır.  Bunu günümüz koşullarında “edep, erkân, yol” kavramını farklı açıklamaya kalkan fırsatçı, çıkarcı, asimilasyon düşünceleri bağrında taşıyan her türlü çalışmalara karşı biz yollun hizmetçileri olarak karşı çıkmalıyız ve karşı çıkacağız.

                Hamdullah Çelebi, Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin soyundandır. O dönemde Osmanlının inanç üzerindeki baskılarına karşı “yol” her şeyden uludur diyerek, doğru bildiklerini kadının huzurunda korkmadan savunmuştur. Bir anlamıyla ser vermiş sır vermeyerek,  halkı Sünnileştirme çabalarına tepkisini yol erleriyle göstermiş idamla yargılanmış, idam edilirse Anadolu’da çıkacak isyanı bastırmanın zor olacağını anlayan 2. Mahmut yargılayan kadılara ferman göndererek Amasya ya sürgün edilen, Mürşit postunda oturan mücadele eden pirimizdir. Ömrünün geri kalanını sürgünde geçirmiştir. Hamdullah Çelebi’ye yapılanlar Alevilere yapılan zulmün, baskı ve yok etme politikalarının en somut örneğidir. Gelinen noktada Osmanlının bu asimilasyoncu baskıcı politikalarını bu günde yaşamaya devam etmekteyiz Bu toplantının burada yapılması son derece önemlidir.  İkinci Mahmut Alevi dergâhlarına Nakşibendî imamları atamış, dergâhı camiye çevirmişlerdir.

                Bu gün yol ulularımızdan almış olduğumuz, haklının yanında, zalimin karşısında durma bilgisi bilinci ile tarihsel süreç içerisinde gelişmeleri en ince ayrıntılarıyla gözden geçirmekteyiz.  Biz Aleviliği de tarihimizi de yolumuzu ve erkânımızı da çok iyi biliyoruz.  Kimse bize Alevilik dersi vermeye kalkmasın.  Bize Alevilik dersi vereceklerine toplumun demokratikleşmesi, laik, sosyal, hukuk devleti olması,  eşitlik ve özgürlüğün sağlanması için çaba harcamaları gerekir. Bugün burada İnancımıza, kültürümüze yönelik yapılan saldırılara karşı bir arada durarak önemli kararlar almak için toplanmış bulunuyoruz.  Bu asimilasyoncu politika günümüzde ivme alarak daha da hızlı bir şekilde sürmektedir.

            

                AYRICA TEMEL HEDEFLERİMİZ ŞUNLARDIR.

               

                -Alevilik siyaset üstüdür, hiçbir şekilde siyasete, ticarete, alet edilemez.                                                                                                      –Alevi sivil toplum örgütleri olarak her türlü ötekileştirmenin, ayrışmanın, asimilasyonun karşısında gerekli önlemleri alacaktır.                                                                                                                                                                                                                         –Alevi sivil toplum örgütleri olarak, eşit yurttaşlık talepleri konusunda ortak mücadele edeceğiz.                                       

                –Toplumda öncelikle demokrasi, laiklik, paylaşım ve adalet sorunu vardır.  Bu sorunlar çözüme kavuşmadan Alevilerin sorunları çözüme kavuşması olanaklı değildir.  Alevi sivil toplum örgütleri olarak öncelikle mücadelemiz, demokrasi, laiklik mücadelesi olacaktır.                                                                                              –Eğitimin dinselleştirilmesi, çağdaş bilim ilkelerinden uzaklaşması,  bütün okulların imam hatip yapılarak Alevi çocuklarının buralara gitmeye zorlanması, Alevi köylerine cami yaptırılması Alevi asimilasyonuna hizmet etmektedir.  İddia edildiği gibi din dersi din, inanç, kültür dersi,  mezheplerin tanıtıldığı, öğretildiği bir ders değildir. Hanefi mezhebinin eğitimidir.                                                                                                      

                –Aleviliğin öğretildiği, tanıtıldığı toplantılar, eğitim çalışmaları gençlere yönelik daha da ağırlık verilerek “Hünkâr Vakfının çıkardığı erkânlar” ın eğitimi yapılmalı gençler geleceğe bu inanç bilgisini taşıyan unsur olduğu unutulmamalıdır.                                                                                                                                                                     –Alevi’lere Alevilik öğretme, Aleviliğin sağa, sola, şuraya, buraya yaslama çabalarına son verilip, Aleviliğin özüne, özgün yapısına dışarıdan müdahale edilmemeli, edildiğinde buna izin verilmemeli.                                        

                –Siyasi iktidar Alevilerin asimile edilmesinin yönündeki projelere,  uygulamalara, ayrıştırma ve ötekileştirme politikalarına derhal son verilmelidir.                                                                                                                                                  -12 Eylül darbecilerinin getirdiği, mevcut siyasi iktidarların uyguladığı zorunlu din dersi uygulaması derhal kaldırılmalı, seçmeli hale getirilmelidir.                                                                                                                                                                 –Alevilerin Devletten aldığı hizmetlerde ayrımcılığa uğramadan eşit vatandaşlık haklarına sahip olmaları sağlanmalı,  Alevi çocuklarının kamuda istihdamı konusunda uğradığı ayrımcılığa bir an evvel son verilmelidir.                                                                                                                                                                                                                                –Alevi dergâhları tekrar Alevilere,  gerçek sahiplerine teslim edilmelidir.  Madımak oteli utanç müzesi yapılması için mücadele edilmeli, eşit yurttaşlık taleplerinden asla vaaz geçilmeyecektir.                                                                 

                –Alevi sivil toplum örgütleri bölgesel güç birliği yapmaları, bölgenin sorunlarını takip etmeleri, bölgenin sorun, problem, ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürütmelidir.                                                                                                                –Hünkâr Hacı Bektaş Veli Dergâhı ve ocak sistemi Aleviliğin merkezidir. Bu merkezin dışında Alevilere yönelik gerçekleştirilen çalışmaların Alevilerin nezdinde bir önemi, değeri yoktur.                                                                                     

                –Sekiz ayrı bölgede Alevi çatı örgütleri olarak Alevilik sorunları, çözümleri konulu toplantı yapılacaktır.  Bu toplantıların sonunda Aralık 2018 de Ankara’da geniş katılımlı bir miting ile Alevilerin sorunları ve çözümleri de kamuoyu ile paylaşılarak ülke yönetimine ulaştırılacaktır.

 

 1. HAMDULLAH ÇELEBİ KÜLTÜR DERNEĞİ
 2. TOKAT PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ
 3. KOCACIK        “                  “                        “
 4. TURHAL          “                “                        “
 5. ALMUS          “                 “                       “
 6. TAŞLIÇİFLİK    “                “                      “
 7. BULGUROĞLU ÇİFLİĞİ “                        “
 8. YOLKONAK                     “                      “
 9. HAVZA                          “                         “
 10. SAMSUN                     “                         “
 11. KALEARDI                “                         “
 12. AMASYA                 “                          “
 13. TURHAL YAVŞAN CEMEVİ
 14. AKTEPE ALEVİ KÜLTÜR DERNEĞİ ŞUBESİ
 15. ZİLE AKD
 16. SULUOVA AKD
 17. ORDU AKD
 18. MEÇİTÖZÜ AKD
 19. ÇORUM AKD
 20. OSMANCIK AKD
 21. SULUOVA HACI BEKTAŞ VELİ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI ŞUBESİ
 22. MERZİFON HBVAKV
 23. ÇORUM HBVAKV
 24. HACIKÖY HBVAKV
 25. ÜNYE ALEVİ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
 26. KİRAZBELİ CEMEVİ
 27. ABACI KÖYÜ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
 28. GÜMÜŞHACIKÖY ÇÜNEYT BABA DERNEĞİ
 29. NİYAZBABA DERNEGİ
 30. PİRİBABA KÜLTÜR DERNEĞİ
 31. UYGUR KASABASI KÜLTÜR DERNEĞİ