Site İçi Arama
Bizi Takip Edin!

Yayınlarımız

Aleviler,Ayrımcılık ve İnsan Hakları

Aleviler,Ayrımcılık ve İnsan Hakları

Kişilere din ve inancından dolayı ayrımcılık yapmak bir insan hakları ihlalidir. Alevi yurttaşlar kendilerine özgü inançları, uygulamaları ve ritüellerinden dolayı ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar. Devlet mevcut politika ve uygulamaları ile Alevi Kimliğini ve inancını yok sayarak, Alevilere karşı sistematik ayırımcılık uygulamaktadır. Ayrıca, günlük yaşam içerisinde de Alevi yurttaşlara karşıalçaltıcı, aşağılayıcı ve hakaret içeren tutum ve davranışlar sanıldığının aksine hala çok yaygındır.

Bu el kitabında ayrımcılığın kültürel alt yapısı; ayrımcılığın tanımı ve türleri; genel anlamda din veya inanç, ırk veya etnik köken, engellilik, yaş ve cinsel yönelimlerinden dolayı ayrımcılığa maruz kalan kişilerin haklarını garanti altına alan uluslararası insan hakları belgeleri, daha özelde ise Avruğa Birliği Ayrımcılık Karşıtı Yasa ve Politikalar; Alevilerin bireyler ve topluluk olarak maruz kaldıkları ayrımcılıklar; ve ayrımcılığın izlenmesi hakkında çoık temel bilgiler bulacaksınız.