Site İçi Arama
Bizi Takip Edin!

Haberler

BASINA VE KAMUOYUNA

BASINA VE KAMUOYUNA

Bu broşürdeki temsili bir resim; Alevilerin çok iyi tanıdığı, her fırsatta Alevilere saldırmayı görev edinmiş yandaş medya tarafından  üzerine montajla yazılar eklenmek suretiyle çarpıtılarak yayınlanmış ve Ekrem İmamoğlu hedef gösterilerek  Aleviliği ayrı bir din olarak göstermektedir denilmiş ve  hedef haline getirilmiştir.Öncelikle çarpılıtarak verilmiş bu haberin  Ekrem İmamoğlu’nu  ve  Alevileri karşı karşıya getirmek için yapılmış bir provokasyon olduğu çok açıktır. Farklı inanç gruplarından temsili din görevlilerinin yan yana olduğu bir çizimden Aleviliğin ayrı bir din olarak yansıtılmaya çalışıldığı haberi  düpedüz bir çarpıtmadır ve iyi niyetle yapılmadığı kesindir.Bunun sebebi  Büyükşehir Belediyelerinde rantları kesilenlerin ,Alevi vatandaşlara cenaze hizmeti vermek üzere dedelere İBB’nin ve birkaç bazı belediyenin görev verilmesi ve Cemevlerini  ibadethane olarak tanıyan ve giderlerini karşılayan bazı belediyelere olan nefretten başka bir şey değildir.Aleviliğe  ve Alevilere eşit davranan birilerinin olması ve bunun  görünür olması bu haberi yapanları rahatsız ettiği apaçık ortadadır.

Fakat işin üzücü tarafı, bu provokasyona Alevi kamuoyundan bir kısım insanın da müdahil olmasıdır. Oysa ki yıllardır yok sayılan, görmezden gelinen, hak ve özgürlüklerden mahrum bırakılan Alevi toplumunun böylesi eşitlikçi bir temsilden( yalan haberlerin etkisi altında kalmadan) memnun olmaları beklenirdi. Bu tepki, Alevilerin toplumda normalleşmeye duyduğu ihtiyaç ve daha fazla marjinalleşmekten duyulan endişe olarak da yorumlanabilir.   

Kuşkusuz, bugün ülkenin İnanç önderlerinden bir fotoğraf çekin deseler ve orada bir Alevi dedesi olmasa o fotoğraf eksik kalırdı ve Alevi toplumu bundan oldukça rahatsız olurdu. Bu yüzden, Alevi vatandaşlara cenaze hizmeti vermek üzere dedelere İBB’de görev verilmesi, Cemevlerinin ibadethane statüsü elde etmesine yönelik önerge teklifi gibi bu resim de bir arada eşit olarak yaşayabilme arzusunun bir ifadesi olarak okunmalıdır. Aleviler olarak bizler barış içinde yaşama arzumuzu ve eşit yurttaşlık talebimizi her fırsatta dile getirmeye, öncelikle hükümet den ve de yerel yönetimlerden istemeye devam edeceğiz.Yıllardır mücadele ettiğimiz ve arzuladığımız eşit yurttaşlık talebimize destek veren belediyeler ve topluluklarla bundan sonra da beraber yol yürüyeceğimizi beyan ederiz.

 Kamuoyuna saygılarımızla.