Site İçi Arama
Bizi Takip Edin!

Yayınlarımız

Aleviler,Ayrımcılık ve İnsan Hakları

Aleviler,Ayrımcılık ve İnsan Hakları

Alevi Sivil Toplum Örgütlerinin İzleme ve Savunuculuk Konularında Kapasitesinin Geliştirilmesi üzerine Vakfımız tarafından, AB fonu ile destelenerek 2007 yılında yayımlanmıştır.

Devamı

Alevi Çalıştayı, Birinci Etap Alevi Örgütleri ve Temsilcileri Toplantısı, DEĞERLENDİRME,ÖNERİ ve İSTEM RAPORU

Alevi Çalıştayı, Birinci Etap Alevi Örgütleri ve Temsilcileri Toplantısı, DEĞERLENDİRME,ÖNERİ ve İSTEM RAPORU

T.C. Devlet Bakanlığı tarafından 3-4 Haziran 2009, Çarşamba-Perşembe günleri, Ankara, Bilkent Otel’de düzenlenen “Alevi Çalıştayı 1. Etap, Alevi Örgütleri Toplantısı”na sunulmak üzere, ‘Alevi taleplerinin laiklik, demokrasi ve insan hakları temelinde’ ele alınmasına dönük, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Merkezi ve Alevi Kültür Dernekleri Genel Merkezi olarak, temsil ettiğimiz Aleviler adına, gündemde yer alan sorunun ortaya konuluşuna, ele alınışına ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerimizi içeren değerlendirme raporudur.

Devamı Word Olarak İndir

KONFERANSLAR 2004-2005

KONFERANSLAR 2004-2005

Konferanslar 2004-2005 - ALEVİLİK, TARİH, TOPLUM ve KİMLİK - ALEVİ KİMLİĞİ - GECEKONDULAŞMA, GÖÇ ve ALEVİLİK - GAZİ OLAYLARI ve TÜRKİYE'de ALEVİ SORUNU

Devamı

VARDAN YOĞA İKİ IRMAĞIN ARASINDA ALEVİLİĞİN İZLERİ

VARDAN YOĞA İKİ IRMAĞIN ARASINDA ALEVİLİĞİN İZLERİ

Bir halk yok olabilir mi? Bu soruya “Evet” diye yanıt verilebilir: Örneğin şimdi kim hatırlıyor Çorum’un aynı zaman da Ermenilerin yurdu olduğunu? Bir halk yok olur, evet; nasıl ki bugün varlığı yok olmaya tehlikesiyle karşı karşıya olan ve yaygınlıkla Dersim Kızılbaş Topluluklarının konuştuğu, Zazaki mi dersiniz, Deylimce mi dersiniz yoksa Kırmançki mi, tercih kendilerinin, dil giderek yok olup gidiyorsa ve o dil gittiğinde o dilden nefeslerimiz, deyişlerimiz, miraçlamalarımız, duvaz imamlarımız da göçüp gidecekse, bir halk yok olabilir. Öyle yok olabilir ki birileri Alevilerin Cem’lerinde yalnızca Türkçe ibadet edildiğini, başka bir dilin olmadığını bile iddia etme cehaletiyle başımıza alim kesilebilir. Ama aynı soruya, “bir halk yok olur mu?” sorusuna, kestirmeden ve büyük bir imanla “hayır” diye de yanıt verilebilir kuşkusuz. Bu yanıt da ilki kadar yerindedir, doğrudur. Çünkü bir halkı oluşturan insanlar cümle vasıflarıyla hayatımızdan çekip gitseler, gitmek zorunda bırakılsalar bile, geride ne kadar güç olsa da artık hatırlanması, kalıcı, silinmez izler bırakırlar. Dahası bu izlerin onlardan kaldığı kimse bilmese bile, bir gün umulmadık bir zamanda bir ağızdan o unutulduğu düşünülen ve artık lanetli sayılan halkın adı dökülüverir! Dökülmese dahi, o ad tümüyle unutulmuş olsa dahi, hayatımızdan çekip çıkarılan o halkın şu ya da bu özelliği geride kalanların şu ya da bu özelliğine dönüşür; orada yaşamaya devam eder.

Devamı

BARIŞA KAÇMAK BARIŞTAN KAÇMAK

BARIŞA KAÇMAK BARIŞTAN KAÇMAK

Vakfımız 2009 yılından beri gerek Alevilikle ilgili temel başlıklara ve gerekse Türkiye gündeminin temel sorunlarına, yayınladığı siyasal çerçeve metinleriyle ve düzenlediği kurultaylarla düzenli olarak müdahil olmaktadır. Hiç kimsenin birlikte yaşama olanaklarımızın temel esaslarıyla ilgili sorunlar karşısında susmak ve kenara çekilmek hakkı olmadığı gibi, hiç kimsenin de, konu Alevilikle ilgili olsun ya da olmasın, toplumsal-siyasal varlığımızın temel taşlarıyla ilgili alanlarda Alevileri yok saymaya ya da onları dışarıda bırakmaya, ikincilleştirmeye hakkı yoktur. Bu çerçevede Vakfımız Alevi çalıştayıyla ilgili önce Kırmızı Kitabı (Alevi Çalıştayı Değerlendirme İstem ve Öneri Raporu) ve bunu takiben tamamlayıcı olarak Aleviler Artık Burada Oturmuyor başlığıyla hükümetin çalıştay raporuna aynı hacimde yanıt veren bir karşı raporu, devamla 2012 yılında Mor Kitap olarak bilinen Anayasayı Beklerken belgesini yayımlamıştır. Esasen adı geçen metinde Alevilerin yeni bir temel hukuksal metne nasıl yaklaşması gerektiği üzerine ilkesel bir çerçeve çizilmişti. Yaşadığımız süreç bu metinde dile getirdiğimiz yaklaşımların ne kadar hayati olduğunu apaçık göstermiştir. Şimdi ise elinizde bu metin, Sarı Kitap bulunmaktadır. Sarı, üç ana renkten biri olarak aynı zamanda ham bir renktir. İçine damlatılana göre mavi de elde edebilirsiniz, yeşil de. Bu kitap ki madem sarı kitaptır, kırmızıya, yeşile ya da siyaha dönüp dönmeyeceğini hep birlikte göreceğiz. Ancak o gün gelmeksizin de bazı şeyler aşikardır ve rengini belli etmek için gün ışığı yeterlidir: Kürt sorununu basit ve yalın bir biçimde bir anayasa sorunuymuş gibi takdim etmenin kendisi en başta problemlidir. Hiçbir sosyo-politik sorunu, hiçbir hukuksal metin tüketemez! Ne ölçüde tüketici bir biçimde kavradığı iddia edilirse edilsin! Kaldı ki Türkiye’de nasıl bir yeni anayasa süreci yaşandığı herkesin malumudur. Bu açıdan sorunun yeni bir anayasayla çözüleceğini ummak ve demokrasi terimiyle ilişkilendirilmiş halde hedef olarak anayasayı işaret etmek, eğer siyasal bir safdillik değilse, apaçık sorun üzerine söz geliştirenin sözünün tükendiği yerde, sorunun çözümünü ötelemekten gayrı bir anlam taşımamaktadır.

Devamı Pdf Olarak İndir

Alevi Bektaşi Müzik Kültürü

Alevi Bektaşi Müzik Kültürü

Müzik duygu ve düşünceler ifade eden bir araç olarak kimliğin taşıyıcısı olmuştur. Alevi-Bektaşi müziği de bugüne kadar süregelmiş ve bu yüzden müzikolojinin, etnomüzikolojinin ve müzik sosyolojisinin incelemeleri için de önemli bir konu olmuştur. Alevi Bektaşi müziğinin kaynağından günümüze aktarılırken bu değişim evrelerini görmek, anlamak ve bu bilgiyi toplumla paylaşmak için böyle bir çabaya girişilmiştir. Vakfımız tarafından 14-15 Mayıs 2005 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen sempozyuma Türkiye'den ve yurt dışından bilim insanları, akademisyenler ve araştırmacılar katılmıştır. Sempozyum bildirgelerinden oluşan bu kitap daha çok sözlü geleneğe sahip Alevi Bektaşi topluluğu açısından bir çok konuya da ışık tutacaktır.

Devamı

Aleviler: Var Ama Yok, Yok Ama Var

Aleviler: Var Ama Yok, Yok Ama Var

Eminim ki bu kürsüden daha önce de Türkiye’deki en büyük dinsel azınlık olarak Alevilerin tükenmeyen ve hatta gittikçe ağırlaşan sorunlarına ilişkin birden fazla konuşma dinlemişsinizdir. Farklı dönemlerde farklı Alevi örgütlerinin kimi temsilcilerinin Alevilerin sorunlarını parlamento oturumlarına taşıdığını biliyoruz. Dolayısıyla Alevilerin sorunlarıyla ilgili olarak farklı tarihlerde yapılmış iki konuşmayı karşılaştırma imkanımız olsa, tarihleri farklı olsa da, aynı sorunların neredeyse aynı sözcüklerle yinelendiğine, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin Alevilerin sorunlarını çözmek bir yana, sorunu yeniden inşa ettiğine ve esasta dinsel bir topluluk olarak Alevilerin sorunlarıyla ilgilenmek yerine, kendi siyasal çıkarları doğrultusunda mevcut topluluğu biçimlendirmeye, biçimlendiremediğinin varlığını yok saymaya, bununla da yetinmeyip marjinalleştirerek çeşitli kesimlere hedef göstermeye devam ettiğine tanık olabiliriz. Bu tanıklık çerçevesinde de hemen ilk anda, Alevilerin en temel taleplerinden biri olan cemevlerinin ibadethane statüsünün tanınarak diğer ibadetlerin yararlandığı kimi olanaklardan yararlanması hususunda, hükümetin bir adım bile atmaya niyetinin olmadığını zikredebiliriz. Öyle ki bu konuda AİHM dolaylı bir biçimde cemevlerinin statüsünü ibadethane olarak işaret etmişken Başbakan Davutoğlu’nun bu karara karşı “bizim programımızı etkileyecek bir şey değil” diyerek yok sayan, geleneksel siyasal çizgide ısrar eden bir tutum takındığını da hemen herkes biliyor.

Devamı Word Olarak İndir Pdf Olarak İndir

'Hadi Baba Gene Yap'

'Hadi Baba Gene Yap'

Bu metinde yer verilen değerlendirmeler HBVAKV Genel Merkezi’nin T.C. Cumhurbaşkanı’nın ilk kez halk tarafından seçileceği 2014 Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine ilişkin geliştirdiği bağlayıcı görüşlerdir. HBVAKV Genel Merkezi bu görüşlerin değiştirilmesi, güncellenmesi, yenilenmesi, yeniden ifade edilmesi vb. tüm haklarını elinde tutar. Bu metnin tüm hakları saklıdır. Kaynak göstermek ve ilgili Vakfın adını belirtmek kaydıyla alıntı, atıf vb. yapılabilir. Ancak ilgili Vakfın izni olmaksızın hiçbir biçimde, hiçbir araç ve yolla, hiç kimse tarafından kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.

Devamı Word Olarak İndir Pdf Olarak İndir

Anayasayı Beklerken

Anayasayı Beklerken

Bu değerlendirme metni HBVAKV Merkez Yürütme Kurulu’nca, 07-08 Ocak 2012 tarihinde, İstanbul’da, HBVAKV ve Alevi Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen “Anayasayı Beklerken: Aleviler” sempozyumunda sunulan görüşler ve tartışmalar referans alınarak ve yer yer doğrudan ilgili materyal kullanılarak hazırlanmıştır. Burada yer verilen görüşler HBVAKV Genel Merkezi’nin yeni bir anayasa girişimi karşısında geliştirdiği bağlayıcı görüşlerdir. HBVAKV Genel Merkezi bu görüşlerin değiştirilmesi, güncellemesi, yenilenmesi, yeniden ifade edilmesi vb. tüm haklarını elinde tutar. Bu metnin tüm hakları saklıdır. Kaynak göstermek ve ilgili Vakfın adını belirtmek kaydıyla alıntı, atıf vb. yapılabilir. Ancak ilgili Vakfın izni olmaksızın hiçbir biçimde, hiçbir araç ve yolla, hiç kimse tarafından kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.

Devamı Word Olarak İndir Pdf Olarak İndir

Aleviler Artık Burada Oturmuyor

Aleviler Artık Burada Oturmuyor

ALEVİ ÇALIŞTAYLARI NİHAİ RAPORU ÜSTÜNE BİR DEĞERLENDİRME Bu değerlendirme metni HBVAKV Merkez Yürütme Kurulu tarafından, akademik danışmanlık desteğiyle hazırlanmıştır. Burada yer verilen görüşler HBVAKV Genel Merkezi’nin Alevi Çalıştayları Nihai Raporu’na karşı geliştirdiği bağlayıcı görüşlerdir. HBVAKV Genel Merkezi bu görüşlerin değiştirilmesi, güncellemesi, yenilenmesi, yeniden ifade edilmesi vb. tüm haklarını elinde tutar. Bu metnin tüm hakları saklıdır. Kaynak göstermek ve ilgili Vakfın adını belirtmek kaydıyla alıntı, atıf vb. yapılabilir. Ancak ilgili Vakfın izni olmaksızın hiçbir biçimde, hiçbir araç ve yolla, hiç kimse tarafından kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.

Devamı Word Olarak İndir Pdf Olarak İndir