Site İçi Arama
Bizi Takip Edin!

Yayınlarımız

KONFERANSLAR 2004-2005

KONFERANSLAR 2004-2005

             Anadolu coğrafyası, birçok uygarlığın, din ve inanç sistemlerinin buluştuğu kültürlerin ortak kaynağı olmuştur. Anadolu’ya akıp gelen insan dalgaları, yüzyıllarca önce kendilerine özgü inanışlarını, törenlerini, geleneklerini, sanatlarını da beraberinde getirdiler. Bunlardan bazıları aynen saklanmış, bazıları da Anadolu kültüründe yeni oluşumla yeniden şekillenmiştir.

            Günümüze kadar kültürlerin yaşama bakışı ve değer yargıları yeni bir içerik ve nitelik kazandı. Anadolu’da pek çok eski din, inanç sistemi ve inanış, yeni inanç örgüsü altında devam etti.

            Alevilik ise devamlılığını sözlü kültürü üzerinden devam ettirdi. Son 10-20 yıllık dönemde kurulan vakıf ve dernekleri ile yazılı kültürüne katkıda bulunmak amacıyla, yayınlar çıkartmaya başladı. Vakıf olarak biz de bu amaç doğrultusunda 2004-2005 döneminde yapılan konferansların kayıt altına alınmasını, önemli bir katkı olarak düşündük ve siz değerli okuyucuların hizmetine sunduk.

            Bu çalışmada yer alan konferanslarda birkaç noktaya özellikle dikkat ettik;

            Birincisi; Alevilik üstüne yürütülen teolojik tartışmaların dışına çıkarak, toplumsal anlamda bir kültür ve inanç grubu olan Alevilerin, güncel, somut durumlarını ve sorunlarını bilimsel anlamda tespit etmek ve buradan hareketle Alevilerin çözüm arayışlarına katkıda bulunmak,

            İkincisi; üniversiteler ve çeşitli bilim çevrelerinde yapılmış olan Alevilik araştırmalarını kamuoyunun bilgisine sunmak ve bu araştırmaları yapan bilim insanlarının söz konusu konferanslara katılımını sağlamak,

            Üçüncüsü ve son olarak; vakıf ve dernek gibi Alevi kurumlarının, üniversiteler ve diğer bilim kurumları ile işbirliği ve ortak çalışma anlayışısın oluşturmak ve geliştirmektir.