Site İçi Arama
Bizi Takip Edin!

Yayınlarımız

Aleviler: Var Ama Yok, Yok Ama Var Pdf Olarak İndir Word Olarak İndir

Aleviler: Var Ama Yok, Yok Ama Var

Eminim ki bu kürsüden daha önce de Türkiye’deki en büyük dinsel azınlık olarak Alevilerin tükenmeyen ve hatta gittikçe ağırlaşan sorunlarına ilişkin birden fazla konuşma dinlemişsinizdir. Farklı dönemlerde farklı Alevi örgütlerinin kimi temsilcilerinin Alevilerin sorunlarını parlamento oturumlarına taşıdığını biliyoruz. Dolayısıyla Alevilerin sorunlarıyla ilgili olarak farklı tarihlerde yapılmış iki konuşmayı karşılaştırma imkanımız olsa, tarihleri farklı olsa da, aynı sorunların neredeyse aynı sözcüklerle yinelendiğine, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin Alevilerin sorunlarını çözmek bir yana, sorunu yeniden inşa ettiğine ve esasta dinsel bir topluluk olarak Alevilerin sorunlarıyla ilgilenmek yerine, kendi siyasal çıkarları doğrultusunda mevcut topluluğu biçimlendirmeye, biçimlendiremediğinin varlığını yok saymaya, bununla da yetinmeyip marjinalleştirerek çeşitli kesimlere hedef göstermeye devam ettiğine tanık olabiliriz. Bu tanıklık çerçevesinde de hemen ilk anda, Alevilerin en temel taleplerinden biri olan cemevlerinin ibadethane statüsünün tanınarak diğer ibadetlerin yararlandığı kimi olanaklardan yararlanması hususunda, hükümetin bir adım bile atmaya niyetinin olmadığını zikredebiliriz. Öyle ki bu konuda AİHM dolaylı bir biçimde cemevlerinin statüsünü ibadethane olarak işaret etmişken Başbakan Davutoğlu’nun bu karara karşı “bizim programımızı etkileyecek bir şey değil” diyerek yok sayan, geleneksel siyasal çizgide ısrar eden bir tutum takındığını da hemen herkes biliyor.